​​​​​​​BFHBOV blijft de kwaliteitsvol opgeleide HBO5 verpleegkundige ook in de toekomst ondersteunen!

Opnieuw stuurt het NVKVV een bericht de wereld in, waarbij de titel voor HBO5 verpleegkundigen in de toekomst zou verdwijnen.

We staan voor gigantische uitdagingen om voldoende verpleegkundigen te vinden. 
Er zijn in de social profit het komende decennium jaarlijks 46.000 nieuwe medewerkers nodig. (Verso, Talent gezocht voor de social profit- een duobaan voor beleid en onderneming). Het aantal vacatures voor verpleegkundigen bij de VDAB is in 5 jaar meer dan verviervoudigd. 
En ondertussen zakt het aantal inschrijvingen in de opleidingen verpleegkunde (sinds 2016 een globale daling van 19%).

Alle lichten staan tegelijk op rood. Grote nood vereist een globaal plan. Dit betekent dat je moet inzetten op alle sporen tegelijk, met alle verpleegkundigen samen (master, bachelor en HBO5-verpleegkundigen). 
Als BFHBOV willen we daarover met de brede sector van verpleegkundigen het debat ten gronde en op een constructieve wijze voeren. 
Het komt geenszins het debat ten goede om daarbij al bij voorbaat een titel van verpleegkunde af te nemen en een nieuw profiel van “zorgspecialist” in het leven te roepen (cfr nieuwsbrief NVKVV van 19/06/2019). Als beroepsorganisatie voor HBO5-verpleegkundigen erkennen wij de differentiatie tussen HBO5-verpleegkundigen, bachelor verpleegkundigen en master verpleegkundigen. En hierin zijn HBO5-verpleegkundigen voor ons volwaardige verpleegkundigen en blijven dit ook in de toekomst. De verschillende profielen verpleegkunde zijn broodnodig en noodzakelijk in de vele domeinen van de gezondheids- en welzijnssector. Verdeeldheid zaaien in de beroepsgroep, heeft een impact op de instroom van jongeren binnen alle verpleegkundige opleidingen en is niet wat de overgrote meerderheid van verpleegkundigen wensen op het terrein. Laten we daarover het debat ten gronde en op een constructieve wijze voeren met de brede sector. Laat ons constructief onderzoeken wat de plaats kan zijn van de toekomstige master, bachelor, HBO5-verpleegkundige en zorgkundigen. 
We zullen vanuit onze beroepsorganisatie een initiatief nemen om in overleg te treden.
Misschien kunnen we even kijken over de grens bij onze noorderburen. Daar is een sereen debat wel mogelijk en erkennen beide verpleegkundige functies van MBO en HBO elkaar in hun kunde en titel.

We willen er het NVKVV ook nog even aan herinneren wat door de voltallige Vlaamse regering was beslist en wat ook nog eens werd herhaald in de conceptnota 4.0 van de Vlaamse regering.

Conceptnota Actieplan 4.0: Werk maken van werk in zorg en welzijn ( Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Vlaams Minister van Onderwijsraad, november 2018)

"Voor de Vlaamse Regering is het essentieel dat er een eigenstandig profiel van verpleegkundige op niveau 5 (‘teamverpleegkundige’) van de Europese en Vlaamse kwalificatiestructuur wordt ontwikkeld, met een duidelijke differentiatie ten opzichte van de profielen op niveau 4 (zorgkundige) en 6 (algemeen verpleegkundige)."

Laten we hierop verder constructief samenwerken met alle betrokken stakeholders. Dit kan de verpleegkunde enkel ten goede komen.Waarom een nieuwe beroepsvereninging voor HBO5 verpleegkundigen?
​​​​​​​

Op donderdag 17 oktober 2019 organiseren we ons eerste symposium op 3 plaatsen: Brugge, Aalst en Hasselt.

Save the date!