BFHBOV behartigt de belangen van gegradueerd verpleegkundigen.

De doelen van de beroepsvereniging zijn:

  • Het uitbouwen van een positieve beeldvorming van de gegradueerd verpleegkundige;
  • Levenslang leren stimuleren. Een aandeel te hebben bij de professionalisering (aanmoedigen van evidence based handelen, permanente vorming, …) van de gegradueerd verpleegkundige, waardoor de kwaliteit van zorg gegarandeerd blijft;
  • Actuele verpleegkundige en wetenschappelijke  informatie doorspelen;
  • Wetgeving opvolgen en verdedigen van de gemeenschappelijke belangen van de gegradueerd verpleegkundigen bij de uitoefening van hun beroep en het voorzien in hun vertegenwoordiging bij officiële instanties;
  • Het uitbouwen van samenwerkingsrelaties met overheid, werkveld, onderwijs en andere professionele organisaties.
  • Vinger aan de pols houden, om te weten wat er leeft bij de gegradueerd verpleegkundigen
image-317704-new_image1558697978.w640.png

Wens je lid te worden van onze beroepsvereninging?
Vul dan je contactgegevens in via onderstaande link.